офіційний сайт

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

«Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Слов’янського району»

 

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Слов’янської районної ради від 26.08.2011 за № 6/8-140 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Слов’янського району».

 

 1. Назва виконавця заходів з відстеження:

Відстеження даного регуляторного акту виконано відділом економіки райдержадміністрації згідно рішення районної ради від 02.12.2015 №7/2-33 «Про делегування повноважень Слов’янської районної ради Слов’янській районній державній адміністрації».

 

 1. Цілі прийняття акта:

Регулювання механізму розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Слов’янського району.

 

 1. Строк виконання заходів з відстеження:

з 11.11.2015 по 25.12.2015.

 

 1. Тип відстеження:

Періодичне відстеження.

 

 1. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення періодичного відстеження використовувалися статистичні дані.

 

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності цього регуляторного акта відбувалося шляхом аналізу статистичної інформації:

 • розмір надходжень до місцевих бюджетів (грн.);
 • кількість діючих договорів оренди (од.);
 • середній розмір коштів, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта (грн.);
 • час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб про основні положення регуляторного акту (%).

 

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Показники Одиниця виміру 10 місяців 2013 року 10 місяців 2014 року 10 місяців 2015 року
1 Площа орендованих приміщень м² 2223,28 2292,38 2373,08
2 Суми нарахувань плати за оренду майна до місцевого бюджету грн. 54887,55 43697,03 73020,15
3 Розмір надходжень до місцевих бюджетів грн. 44937,33 30003,81 97216,57
4 Кількість діючих договорів оренди од. 38 46 46
5 Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта грн. ~1000,0 ~1100,0 ~1300,0
6 Час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта місяць від 13 діб до 2 місяців від 13 діб до 2 місяців від 13 діб до 2 місяців
7 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта % 60 60 60

 

1) Відповідно інформації балансоутримувачів майна протягом 2013, 2014 років утворилась заборгованість за договорами оренди.

У 2015 році заборгованість в переважній кількості договорів погашена, розмір надходжень до місцевого бюджету збільшився.

2) Протягом 2013-2015 років збільшилась кількість діючих договорів оренди (з 38 до 46) та площа орендованих приміщень (з2223,28 м² до 2373,08м²).

3) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями регуляторного акту – з основними положеннями рішення можливо ознайомитися на офіційному веб-сайті Слов’янської районної ради.

 

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт реалізується відповідно цілей його прийняття.

Дія регуляторного акту дає можливість врегулювати процедуру передачі в оренду нерухомого майна, що є об’єктами спільної власності, а також встановити процедуру та умови надання дозволів балансоутримувачам майна на укладання договорів оренди нерухомого майна та індивідуально визначеного майна.

Спостерігається несвоєчасність сплати за орендовані приміщення до місцевого бюджету.

Наступне періодичне відстеження планується здійснити з 11 листопада 2018 року по 25 грудня 2018 року.

 

Голова райдержадміністрації                                                                                О.Б.Власов

Леонтьєв В.В., 3-56-61

Чорненька О.Д., 3-30-41.

Кірєєва О.Е., 3-30-41.

Пошук
Корисні ресурси

Президент України