офіційний сайт

У К Р А Ї Н А
С Л О В ‘Я Н С Ь К А  Р А Й О Н Н А  Р А Д А
Д О Н Е Ц Ь К О Ї   О Б Л А С Т І
Р І Ш Е Н Н Я
від 13.01.2016  № 7/4-57

м. Слов’янськ
Про внесення змін і доповнень до
рішення районної ради від 24.12.2015р.
№ 6/3-48 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2015

рік», відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних

комісій за напрямками, Слов’янська районна рада, —

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни і доповнення до рішення районної ради від

24.12.2015р. № 7/3-48 «Про районний бюджет на 2016 рік»:

1.1. Пункти 1., 2., 4. викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2016 рік:
доходи районного бюджету в сумі 128364,3 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду районного бюджету 127217,5 тис. грн., доходи
спеціального фонду районного бюджету 1146,8 тис. грн. згідно з
додатком №1 цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі 128364,3 тис. грн., в тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 127217,5 тис. грн., видатки
спеціального фонду районного бюджету 1146,8 тис. грн.»
«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 127217,5
тис. грн. та спеціальному фонду 1146,8 тис. грн. згідно з додатком №2 до
цього рішення.»
«4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до
цього рішення.»
2. Додатки 1, 2, 3  викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Слов’янську районну
державну адміністрацію (Власов) і районну раду (Черніков).

Голова районної ради К.Г.Черніков

Пошук
Корисні ресурси

Президент України